O nama

Predškolska ustanova "Naše čedo" pod ovim nazivom radi od 2011 godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstava Prosvete. Samom nastanku ustanove predhodio je trogodišnji rad dečijeg studija.

Rad predškolske ustanove je tako koncipiran da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanja iz Evrope. Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći šarolikost ovih dalekih zemalja i krajeva. Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline. Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije predstavili kulture ovih krajeva.

Ostali sadržaji se sprovode pod redovnim nadzorom gradskog Sekretarijata za obrazovanje i vaspitanje. Celine koje obrađujemo su podeljene po mesecima, o čemu roditelji budu obavešteni i informisani pismenim putem.

Na kraju radne godine uvek obrađujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba. Izbor teme uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktuelne teme.

Svako dete je propraćeno zajedno sa svojim interesovanjima i potrebama, a opet u interesu njegovog razvoja. Individualni razgovori sa roditeljima nam služe za razmenu informacija koje se tiču detetovog razvoja, jer smo mi u svakom smislu podrška porodici.

Cilj našeg rada je da deci pružimo što širi spektar obrazovanja kako bi što kvalitetnije formirali svoje mlado biće. U ostvarivanje ovog cilja uključeni su i brojni dodatni sadržaji, koje sprovode adekvatno edukovani saradnici!

U dogovoru sa roditeljima organizujemo dva puta u toku godine boravak na selu!

Od 2011. godine u prostorijama naše ustanove sprovodi se pripremna nastava za muzičku školu, tj. Muzička škola Kosta Manojlović šalje nastavnika koji obavlja pripremnu nastavu za decu mlađeg uzrasta.

Ostvarena je i saradnja sa Osnovnom školom Svetozar Miletić na obostrano zadovoljstvo.

U našem vrtiću posebna pažnja je posvećena dečijoj ishrani. Ishrana je bazirana na kvalitetnim, svežim namirnicama pripremljenim po principima zdrave obrade, sa puno posnog mesa, povrća i voća.

Nudimo mogućnost kratkoročnog zbrinjavanja dece u vrtiću za goste hostela B&B Zemun koji se nalazi u neposrednoj blizini vrtića.

 

1
Multikulturalni vikend programi
2
Muzičko obrazovanje


bottom