Vaspitači


2

Branka Mirković

Moje ime je Branka Mirković, rođena sam  1985. u Novom Sadu gde sam i sticala svoje obrazovanje, završno sa Visokim studijama za vaspitača.

Od avgusta 2012. godine priključila sam se timu "Naše čedo". Radim sa decom najmlađeg uzrasta u grupi koja nosi ime "Vrapčići".


2

Ana Karanović

Moje ime je Ana Karanović, rođena sam u Topoli, gde sam i završila svoje obrazovanje. Diplomirala sam na Višoj školi za vaspitače u Beogradu.

Radno iskustvo sam sticala u privatnim ustanovama i plesnoj školi "Princ".

2008. godine sam otvorila dečiji studio "Naše čedo", koji je 2011. godine prerastao u predškolsku ustanovu "Naše čedo"


2

Violeta Strelec

Moje ime je Violeta Strelec, rođena sam u Topoli gde sam i završila svoje obrazovanje. Diplomirala sam na Višoj školi za vaspitače u Beogradu; na Bogoslovskom institutu u Beogradu i na socijalnoj pedagogiji u Minsteru/Nemačka.

Radno iskustvo sam sticala u domaćim i stranim institucijama.

Od 2011. godine sam deo tima "Naše čedo".

 


 

 

Logoped


1

Bojana Šakić

Moje ime je Bojana Šakić, rođena sam u Virovitici. Svoje opšte obrazovanje sam završila u Beogradu. Diplomirala sam na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Pripravnički staž sam odradila na ORL klinici "KBC Zvezdara" - Dečija kuća, gde i danas volontiram.

Radim kao saradnik u privatnim predškolsim ustanovama i logopedskoj ordinaciji, a od 2009. godine sam ušla u tim dečijeg studija, a danas predškolske ustanove "Naše čedo". Pored redovnog programa koji sprovodim u ustanovi, organizujem i individualne govorne vežbe za stimulaciju pravilnog govorno-jezičkog razvoja.


 

 

Muzičko obrazovanje


1

Tatjana Antonijević

Moje ime je Tatjana Antonijević, rođena sam u Beogradu gde sam i završila svoje opšte obrazovanje. Diplomirala sam na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Sviram violinu i klavir u RTS-ovom filharmonijskom orkestru

Od 2010. godine sam deo tima "Naše čedo".


 

 

Pedijatar


1

dr. Ljiljana Koljaja

Ja sam dr. LJiljana Koljaja, vlasnik sam privatne lekarske ordinacije u Dubrovačkoj 6 u Zemunu. Od 2010. godine vršim redovne preventivne preglede dece u nekada dečijem studiju, a danas predškolskoj ustanovi "Naše čedo".

Otvorena sam za svaki vid saradnje (kućne posete, savetovalište...)

 
bottom